México,D.F. (ZONA CENTRO)

Překlady ze/do španělštiny

Cena překladu je určena počtem stran (velikost "letter") dokumentu. Vždy se snažím o to, aby měl překlad stejný počet stran jako originál.
Cena je dána také urgentností překladu a druhem překládaného dokumentu. Pokud mnou navržená cena za překladatelské služby
bude prokazatelně vyšší, než cena, která Vám je nabízena jiným překladatelem, jsem ochotna tento fakt zohlednit
a na konečné ceně se dohodnout (cenu vyrovnat nebo dokonce snížit).
Překlad je možné, v souladu s požadavkem klienta, předat v papírové nebo elektronické podobě. 

Kontakt:  fritamcz@yahoo.es o tamaraf@seznam.cz
  V případě zájmu o bližší informace, se na mě, prosím, obraťte prostřednictvím emailu
nebo telefonu: 044-55-2853-1980