México,D.F. (ZONA CENTRO)

Všeobecné informace

Čeština  je mým rodným jazykem. Španělštinu jsem studovala v České republice a ve Španělsku.
Moji znalost španělského jazyka mohu doložit diplomem o složení Všeobecné státní jazykové zkoušky
(podle Evropského referenčního rámce odpovídá úrovni C1), který jsem získala v Praze roku 2000,
tedy již 3 roky před mým vysláním do Mexika.
  V Mexiku žiji trvale od června 2003 a v roce 2010 jsem získala mexické státní občanství.

Mezi léty 2000 a 2008 jsem pracovala  pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR a z toho jsem byla 5 let vyslaná na Velvyslanectví ČR v Mexiku.
Před mým vysláním jsem byla zaučena mimo jiné na Konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR,
na Cizinecké polici ČR a na Odboru matrik  Úřadu městské části Praha 1. Během mého vyslání jsem získala zkušenosti v oblastech
jako jsou: vízová problematika, vydávání cestovních dokladů, zápisy matričních událostí, státní občanství, notářská agenda
a překlady pro konzulární sekci či obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Mexiku. Z tohoto důvodu, Vám v rámci svých služeb,
ráda nabídnu i poradenství zdarma ve zmíněných oblastech.

  V minulosti jsem navštěvovala kurz pro průvodce pořádaný Pražskou informační službou
a dokončila kurz Mexických studií, jehož součástí bylo studium základů mexického práva a historie Mezoameriky.

Moje překlady je nutno, pokud to povaha dokumentu vyžaduje, ověřit na  Velvyslanectví ČR v Mexiku.